SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ

Zajęcia 2 x w tygodniu

110 zł miesięcznie
  • Zajęcia przeznaczone dla dziewczynek i chłopców>
  • Czas trwania zajęć: 2x w tygodniu 75 minut – Siercza
  • Zajęcia  odbywają w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy – Nowoczesne Boisko/ Sala gimnastyczna

football

Opłaty za zajęcia przyjmowane są do 5-go dnia każdego miesiąca.

Uwaga! Opłata obejmuje cały miesiąc „z góry”.

Płatności:

  • gotówką
  • przelewem na podane niżej konto bankowe. W tytule należy wpisać „Imię i Nazwisko uczestnika, Piłka nożna, Miesiąc zajęć”

Nr. konta 42 1140 2004 0000 3102 8270 6931 MBank
FUNDACJA BIG POINT
Sieraków 254B, 32-410 Dobczyce