Badania medyczne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież z dnia 14 kwietnia 2011 r. wraz z późniejszą zmianą z dnia 27 lutego 2019 r. a także wymogami Polskiego Związku Piłki Nożnej każde dziecko uczęszczające na zajęcia w Sekcji Piłkarskiej Fundacji Big Point musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu – rozpoczynając od kategorii Skrzat.

Zaświadczenie lekarskie może wydać lekarz medycyny sportowej jak również lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej na podstawie wyników badań:
1) badanie EKG
2) badanie OB
3) morfologia ogólna
4) stężenie glukozy w surowicy krwi
5) badanie ogólne moczu

Zaświadczenie jest ważne rok od wydania chyba, że lekarz orzecznik zdecyduje o krótszym terminie.

Ważną kartę zdrowia należy dostarczyć trenerowi prowadzącemu:
1) aktualni zawodnicy minimum 1 dzień przed końcem ważności aktualnej karty zdrowia,
2) nowi zawodnicy nie później niż 21 dni od daty zapisania.

Zawodnik, który nie dostarczy aktualnej karty zdrowia we wskazanym terminie, nie może brać udziału w żadnych zajęciach organizowanych przez Fundację Big Point.

Od 1 marca 2019 r. zawodnicy-amatorzy mogą uzyskać zaświadczenie lekarskie o ich stanie zdrowia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a nie tylko lekarza medycyny sportowej.