PROTRAINUP

System ProTrainUp to zewnętrzny system CRM, w którym każdy rodzic znajdzie wszystkie niezbędne informacje na temat postępów swojego dziecka w Sekcji Piłki Nożnej Fundacji Big Point.

Zawarte w nim informacje na temat każdego zawodnika dotyczą frekwencji, udziału we współzawodnictwie sportowym, ważności badań medycznych czy przebytych kontuzjach a informacje te są uzupełniane na bieżąco przez trenerów prowadzących.

Widok kalendarza ułatwi dostosowanie swojego planu dnia do terminu treningów oraz zaplanowanych rozgrywek ligowych.

System ten również służy jako kanał komunikacji pomiędzy rodzicem a trenerem jak również pomiędzy rodzicem a administratorem. Umożliwia również zgłaszanie trenerowi nieobecności.

Posiadanie konta w systemie ProTrainUp jest obowiązkowe dla każdego rodzica, który zapisał swoje dziecko do Sekcji Piłki Nożnej w Fundacji Big Point.

Rodzic, który oddał uzupełnioną Deklaracje członkowską automatycznie otrzyma od administratora informację o utworzeniu konta na wskazany adres e-mail.

System ProTrainUp jest dostępny zarówno przez przeglądarkę internetowa oraz aplikację do pobrania dla urządzeń z systemem Android jak też iOS.

Poznaj funkcjonalności aplikacji ProTrainUp

System ProTrainUp – PRZEWODNIK DLA RODZICA